Tumblelog by Soup.io
 • myookus
 • silencer
 • sober
 • h3x
 • Chompson
 • lurym
 • umb123
 • jestemhardkorem
 • arekf
 • Kubofonista
 • jrb
 • phg
 • rajeczeq
 • neron
 • samowar
 • tenshi
 • seraphic
 • mrcichy
 • lonaq
 • sarkastyczna
 • adamale
 • wicikumoza
 • Cin
 • rainpl
 • przemysLENiA
 • karoliusz
 • zurial
 • joshvtrevino
 • corvax
 • disorderly
 • challder
 • niemcu
 • guyver
 • pierwszywykop
 • brinno
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

Reposted fromFlau Flau viainina inina

June 21 2017

8652 7b2a 500
Reposted fromslodziak slodziak viaOkruszek Okruszek
8556 2a7d 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viajethra jethra
2252 3a9d 500
7077 5dbc 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaverdantforce verdantforce
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted byxwyczesanagitaraxLuukkatacolatawysokoreloveution
pierwsze zimowe wejście na K2 nadal jest otwartą sprawę, trzymam kciuki za polską wyprawę, ale jeśli się nie uda to trzeba sprężyć dupę.
wbiła się ta myśl w głowę tak mocno.
Reposted fromworst-case worst-case viamaybeyou maybeyou
7068 fd3d 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasarazation sarazation

June 20 2017

4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viatickimicki tickimicki
8647 9b47
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viagdziejestola gdziejestola
3376 6228 500
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viaepidemic epidemic
Reposted fromFlau Flau viadarthsadic darthsadic
7008 bb91 500
Paulina Zalewska
Reposted byhormezastragglerreloveutionmakrosemporium
Eternity by Valery Petelin
Reposted bykatthormezasarazationdeLioncourtkrzyskxwyczesanagitaraxwhizzkidSoulwoodtakemetokitchenshitsuriSzczurekDagarhenszpaqusmakemeateapuddinglordazazelHypothermiaraZelatheaAnoviscoreloveutionpersona-non-grataAcidovskysalvinorumreplugged
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl