Tumblelog by Soup.io
 • myookus
 • silencer
 • sober
 • h3x
 • Chompson
 • lurym
 • umb123
 • jestemhardkorem
 • arekf
 • Kubofonista
 • jrb
 • phg
 • rajeczeq
 • neron
 • samowar
 • tenshi
 • seraphic
 • mrcichy
 • lonaq
 • sarkastyczna
 • adamale
 • wicikumoza
 • Cin
 • rainpl
 • przemysLENiA
 • karoliusz
 • inajaa
 • joshvtrevino
 • corvax
 • disorderly
 • challder
 • niemcu
 • guyver
 • pierwszywykop
 • brinno
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

Play fullscreen
Ech tęsknię za Wami. Za granem i darciem ryja do rana.
Teraz nawet głupio gitarę wziąć do ręki...
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
1119 fa00
Reposted fromzciach zciach viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

February 21 2018

4955 2815 500
Reposted from777727772 777727772 viaItIsNotMy ItIsNotMy
1703 0b0a 500
Reposted fromhagis hagis viastrzepy strzepy
0297 af68 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viastrzepy strzepy
Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszce.
— José Mauro de Vasconcelos
Reposted byosiuxwyczesanagitaraxWaszmasternuttpikkumyynezavisancojest
Play fullscreen
The Madcap Laughs [1970]
Gilmour na perkusji.

Come on You Raver, You Seer of visions, come on You Painter, You Piper, You Prisoner, and shine!
Reposted bydobbyxwyczesanagitaraxtwiggylawpuszka

February 20 2018

Reposted byinayailovegreenlevuneliveattherainbowSmigol
od siebie: a ja zamiast tego spierdalam w góry kiedy tylko mogę.

February 19 2018

5183 8447
Reposted fromEtnigos Etnigos viajanka89 janka89
Winter time
Reposted fromdhoop dhoop viaMezame Mezame
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viainspirations inspirations
1080 e8ef
Reposted fromfakinszit fakinszit viainspirations inspirations
9735 6d37 500
Reposted frompulperybka pulperybka viainspirations inspirations
3693 65c9 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaoll oll
5850 eb64
Reposted frombluuu bluuu viasoko soko
4258 50b8 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianoticeable noticeable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl