Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2015

Reposted fromCin Cin

October 18 2014

Reposted byCin Cin

October 22 2013

1249 920d 500
Reposted frompierwszywykop pierwszywykop
0630 de45 500
Reposted frompierwszywykop pierwszywykop
9037 48ec 500
Reposted frompierwszywykop pierwszywykop

May 15 2012

Odc. 210 (Jesteśmy bezwzględni, nie oszczędzamy nikogo)

May 04 2012

Odc. 209 (Kolejny incydent)
Reposted byvrx vrx

March 08 2012

Odc. 208 (Rozmiar ma znaczenie)

February 27 2012

Odc. 207 (Czas to pojęcie względne)
Reposted bysobergrubymaraskowaidz-pan-w-cholereelektronowywhatyouneedoscarioshiaraenabarte9hadjakelenrezultpastelinawonderlustqueenpunkracytomarkuszjemcieiwysramyyyyy

February 04 2012

Odc. 206 (Zaczęło się!)
Reposted bydanceavecjohnny danceavecjohnny

December 04 2011

Odc. 205 (VoP od kuchni)
Reposted byxszerlit xszerlit

June 03 2011

7547 c7e4 500
Odc. 204 (Auto z Włoch)
Reposted fromCin Cin

February 09 2011

Odc. 203 (Sromotna Kasia)

February 05 2011

Odc. 202 (Gówniana sprawa)
Reposted byadamale adamale

December 10 2010

Odc. 201 (Jaki kraj tak iPod)
Reposted byadamalebamboochaolltentego

September 12 2010

Odc. 200 (Cycki od course!) [Odcinek taki, że możecie sobie odgwizdać fanfary]
Reposted fromsilencer silencer

August 22 2010

Odc. 199 (Nie grają u ciebie? Nic straconego)
Reposted fromsilencer silencer

August 18 2010

Odc. 198 (Informatyzacja w Polsce)
Reposted byadamklimowskieduarten

August 12 2010

Odc. 197 (Warto było dać plusa)
Reposted fromsilencer silencer
Odc. 196 (Poszukiwania) [Aby pojąć w czym rzec,z musisz zapoznać się z treścią znaleziska] 
Reposted fromsilencer silencer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl